Dossier-OneStep-Lockup__DossierCompetency-1
Dossier, Digital competency platform


Lunsj & Læring

Webinarer for deg som søker kunnskap innen teknologi og kompetanse

Lunsj & læring webinarer

Vi arrangerer jevnlig nye webinarer som du er velkommen til å delta på.

iStock-1462024468

Webinar: 13. desember kl. 1130 - 1200

Lås opp kraften til kunstig intelligens med Prompt Design

I en verden som tar i bruk kunstig intelligens (AI) mer og mer, er det viktig å vite hvordan du effektivt snakker med AI-systemer for å få de beste resultatene. Prompt Design er en nyskapende teknikk som gjør det mulig å gi AI-systemer klare og presise instruksjoner (prompt), noe som resulterer i mer nøyaktige og passende svar.

Gikk du glipp av et webinar eller vil se opptak i reprise?
Under kan du se opptak av tidligere Lunsj & Læring fra Dossier.
Alle sesjoner varer i ca. 30 minutter.

iStock-1401761851

Dialog som støtteverktøy for større organisasjoner

Det har blitt gjort endringer i Dialog-modulen for å kunne bedre dekke behovene hos våre større kunder, og som en måte å kunne støtte opp under brukere med flere stillinger. I denne sesjonen går vi gjennom disse endringene. Webinaret vil gjenspeile noe av det som ble dekket på Kundeforum i september.

iStock-1480501140

Dossier som knutepunkt for læring og helhetlig kompetansestyring

I en tid hvor helhetlig og strukturert læring blir mer og mer essensielt, presenterer vi hvordan Dossier fungerer som et sentralt knutepunkt for din virksomhets læring. Vi tar opp temaer som; hvilke integrasjoner og koblinger kan Dossier tilby i dag, og hvordan gå frem for å få koblet kurs og læringsressurser sammen med Dossier 

iStock-1406527474

Rapporter - ny plattform

Vi i Dossier har sett behov hos våre brukere for rapportstøtte som kan gi enda bedre innsikt i kompetanseutvikling. For å kunne legge tilrette for flere muligheter, har vi jobbet med en ny plattform for rapporter som skal understøtte dagens og fremtidige behov.

I dette webinaret så vil vi gå igjennom bakgrunnen for ny plattform, vise hva vi har gjort til nå, og fortelle om våre tanker om veien videre

Email_1200x674-3

Status og trender for læring i jobben

Alle synes læring og utvikling er viktig, men hva skjer i praksis?
I denne presentasjon ser vi først på dagens situasjon: Hvordan organiseres internopplæringen, hvilke temaer prioriteres og hva tenker egentlig medarbeiderne om sin egen kompetanseutvikling.

Så ser vi på noen utviklingstrender i pedagogikk, bruk av læringsteknologi og gir noen råd om hva vi bør fokusere på fremover.

All Hands produktnytt

Nytt design i løsningen

Det er en glede å presentere vårt nye grensesnitt. Vi har jobbet hardt for å forbedre brukeropplevelsen og gleder oss til å dele noen av de viktigste forbedringene.

Blant annet har vi modernisert vårt design og lagt vekt på et rent og intuitivt grensesnitt, slik at du enkelt kan navigere og finne det du leter etter. 

businesswoman

Hvordan kan testing bidra til å evaluere kompetanse?

Mange av våre kunder har gjort en god innsats i å definere kompetansekrav til ulike stillinger og roller, og har kommet langt på vei i det å dokumentere gjennomført opplæring.

Men hvordan kan man sikre at medarbeidere faktisk besitter det kompetansenivået som er ønskelig for å kunne innfri kompetansekravet.

grouplearning

Rett kompetanse til rett tid

Mangel på ressurser og rekruttering av kompetent personell kan være en stor utfordring for mange organisasjoner. 
På dette webinaret vil vi presentere Gap-analyse og Karrierestiger;
Gap-analyse hjelper ledelsen med å få oversikt over kompetansebehovet i organisasjonen, og k
arrierestiger er et verktøy som kan brukes til å fremheve karrieremuligheter internt samt tette eksisterende og fremtidige gap i kompetansen innenfor organisasjonen.

Arkiv
tidligere webinarer

Dialog dypdykk

Dialog-plattformen utvikles i høyt tempo, og denne Lunsj & Læringen dedikeres til et dypdykk i funksjonalitet som er verdt å merke seg.

I tillegg tar vi en titt på hva som ligger på roadmap i kommende kvartal av produktutvikling. Sesjonen vil gjenspeile noe av det som ble dekket på Kundeforum i september.

Kompetansemålplaner

På dette webinaret ser vi på kompetansemålplaner som er en type utdanningsplaner laget for studenter og lærlinger.

Vi ser hvordan disse skiller seg fra tradisjonelle kompetanseplaner og brukes for å følge opp studenter i praksis og lærlinger.

 

Reskill / Upskill

Den raske utviklingen i samfunnet stiller høye krav til at både enkeltpersoner og bedrifter finner nye måter å utvikle kompetanse på.

Organisasjoner trenger en strategi for å møte nåværende og fremtidige utfordringer på arbeidsmarkedet som i større grad lener seg på å lære opp og videreutvikle ansatte på en rask og effektiv måte.

Gir Hovedtariffavtalen deg hodebry?

Sett av en halvtime med lunsj & læring med Dossier med praktiske tips om kompetansekartlegging som fungerer - og hva en bør styre unna.
Dossier har 20 års erfaring med å løse kompetanseutfordringer for norske virksomheter. Vårt system håndterer 15 millioner kompetansekrav i stat og kommune. Vi forteller om hva vi mener er beste praksis og litt hva vi har lært over to tiår

Hvordan sikre kompetanse- styring gjennom strategi, arbeidsflyt og plattform

På dette webinaret vil vi se på de store trekkene mellom strategi, arbeidsflyt og plattform, og er en oppvarming til årets Kundeforum 

Vi ser på hvordan Dossier bidrar i det å utforme en kompetansestrategi, samtidig som vi ser på hvordan arbeidsflyten i systemet henger sammen med årshjulet til organisasjonen.

Årshjulet i HR

De fleste har et årshjul for HR med ulike områder og aktiviteter.


Strategiprosessen, utviklingssamtaler, og medarbeider-undersøkelser er bare noen av områdene det inneholder. 
Hva vil dere oppnå med aktivitetene i årshjulet, og passer aktivitetene med ambisjonene?

 

Personlig kompetanse

Kompetansesjangere som teoretisk kunnskap og yrkesspesifikke ferdigheter som er konkrete og «enkle» i definisjonen, kan enkelt defineres inn i organisasjonens strategi rundt Kompetanseutvikling. Men, i dette landskapet er det lett å glemme viktigheten av den personlige kompetansen. Men hva er personlig kompetanse, hvilken plass har den i vår samlede profesjonalitet, og hvordan utvikler vi den?

Hvordan sikre kritisk kompetanse i vaktplanleggingen?

For både ledelse og ansatte er det viktig å ha forutsigbarhet og oversikt over den kompetansen man trenger til enhver tid. Med Dossier Roller kobler du de ansattes kompetanse med vaktplanleggingen. På dette webinaret vil du lære mer om hvordan du kan utforme kompetanseroller basert på arbeidsoppgaver, kompetanse og tilgjengelig personell

Innholdsproduksjon; Verktøy og muligheter

Hvorfor er det nyttig å lage storyboard og utforme gode læringsstier når du skal produsere læringsinnhold? I denne økten skal vi se på hvilke elementer det kan være nyttig å ha fokus på i innholdsproduksjon for å legge til rette for læring. Vi ser på eksempler fra ulike kurs som har elementer som skaper nysgjerrighet, variasjon og interaktivitet


Dialog i verktøyet

Dossier Dialog er vår helt nye plattform for samtalestøtte, og tilrettelegger for ulike typer samtaler, for ulike deler av organisasjonen. På Lunsj & Læring denne dagen skal vi se nærmere på hvordan Dossier Dialog fungerer, og hvilke muligheter dette gir organisasjonen i strukturering og oppfølging av ulike samtaleprosesser.

Det er i dialogen det skjer

Medarbeidersamtaler har lenge hatt et ufortjent rykte på seg for å være en hygienefaktor uten stor effekt. Men er denne oppfatningen egentlig på grunn av samtalen i seg selv, eller på grunn av feil fokus i samtalen?

Bli med på denne L&L for en faglig reise i motivasjon, prestasjon og kompetanseledelse.

Onboarding

En nyansatt krever opplæring og oppfølging for å bli en ressurs raskest mulig. Det er et bredt spekter av læringstiltak og praktiske gjøremål som må på plass gjennom denne prosessen. I dette webinaret får du høre mer om hvordan strategisk bruk av digitale læringsverktøy sikrer den nyansatte og arbeidsgiver en trygg onboarding. Les mer og meld deg på under.

CYBR x Dossier

Vi har en sikkerhetslov som krever "tilstrekkelig risiko og sikkerhetsforståelse" hos bedrifter. Viktigheten av IT-sikkerhetsopplæring er blitt større med tiden. CYBR er en innovativ norsk leverandør av opplæring innen informasjons-sikkerhet og personvern for ledere og medarbeidere. Lær om hvordan CYBR og Dossier kan sikre praktisk kompetanse i hele virksomheten med CYBR.

 

Hva er kompetanseutvikling?

Spørsmålet rommer mange svar og er ofte organisasjons- og situasjonsavhengig. Kort fortalt er kompetanseutvikling knyttet til den enkelte person; oppgaver og læringsbehov som skal understøtte organisasjonens felles liv og målsetninger. For å være strategisk må utviklingen være basert på definerte mål og planer, og utgjøre en integrert og kontinuerlig prosess. Her ser vi nærmere på hvordan kompetanseutvikling kan drives på en strategisk og helhetlig måte. 

Myter om læring

For å utvikle medarbeidere og organisasjoner, er det viktig å ha god og grunnleggende forståelse om hvordan vi lærer. Dessverre er mange kjente modeller og teorier om læring gale, upresise eller verdiløse.

Her ser vi nærmere på noen eksempler på myter, overtro og misforståelser om læring. Hvor viktig er det å tilpasse kurs til læringsstiler? Husker vi virkelig bare 10% av det vi hører og 90% av det vi gjør? Og hva med 70-20-10?

Fravær

Ferier, permisjoner, sykefravær, sabbatsår –  det er mange årsaker til at vi i blant er borte fra jobb i perioder. Vi vet at kompetanse er ferskvare - hvordan kan man sikre at kompetanse oppfriskes før medarbeidere returnerer til kritiske arbeidsoppgaver? I denne sesjonen går vi gjennom Dossiers fraværsmodul. Vi ser på hvordan fravær legges inn og vises i løsningen, og hva som må til for å kreve nye gjennomføringer av krav.

 

Endringsledelse

Når du skal begynne å bruke et nytt system er det ikke nok at den tekniske integrasjonen fungerer og at det er klart til bruk. Du har ikke lykkes før alle har begynt å bruke systemet og dere oppnår de ønskede resultatene. Det finnes flere metoder og teorier om dette.
Vi ser nærmere på metoden som er utviklet av Prosci. Det er en strukturert tilnærming som brukes av organisasjoner verden over for å lykkes med innføringen.

 

Gevinstrealisering i kompetanse og læring

Når virksomheter snakker om kritiske suksessfaktorer, er kompetanse det som kanskje blir nevnt oftest. I løpet av denne halvtimen byr vi på noen tanker rundt hvordan legge til rette for å identifisere og måle gevinster i kompetansearbeidet. I denne L&L blir det presentasjon av enkel og robust metodikk samt noen praktiske eksempler.

 

Få med deg nyheter og kommende webinarer fra Dossier

Meld deg på vårt nyhetsbrev via skjema