Dossier-OneStep-Lockup__DossierCompetency-1
Dossier, Digital competency platform


Lunsj & Læring

Webinarer for deg som søker kunnskap innen teknologi og kompetanse

Kommende webinarer

Vi arrangerer jevnlig nye webinarer som du er velkommen til å delta på.

iStock-1142242344

28.september kl.1130-1200

Gir Hovedtariffavtalen deg kompetansebry?

Sett av en halvtime med lunsj & læring med Dossier med praktiske tips om kompetansekartlegging som fungerer - og hva en bør styre unna.
Dossier har 20 års erfaring med å løse kompetanseutfordringer for norske virksomheter. Vårt system håndterer 15 millioner kompetansekrav i stat og kommune. Vi forteller om hva vi mener er beste praksis og litt hva vi har lært over to tiår

blogg2

12.oktober kl.1130-1200

Produktnytt

I denne sesjonen ser vi hvilke nyheter som har kommet det siste halvåret i tillegg til å rette blikket fremover i tid, og vise hva som ligger i roadmap fremover. Det har vært en produktiv sommer i produktavdelingen, og det er mye å glede seg tiL.
Bli med og få en gjennomgang av de viktigste nyhetene knyttet til Dossier Kompetanse og rapportering.

Nyeste webinarer fra Dossier

header ABM3

Hvordan sikre kompetansestyring gjennom strategi, arbeidsfly og plattform

På dette webinaret vil vi se på de store trekkene mellom strategi, arbeidsflyt og plattform, og er en oppvarming til årets Kundeforum med tema Kompetanseforsørging.

Vi ser på hvordan Dossier bidrar i det å utforme en kompetansestrategi, samtidig som vi ser på hvordan arbeidsflyten i systemet henger sammen med årshjulet til organisasjonen.

iStock-903715608

Årshjulet i HR

De fleste har et årshjul for HR med ulike områder og aktiviteter. Strategiprosessen, utviklingssamtaler, og medarbeider-undersøkelser er bare noen av områdene det inneholder. Hva vil dere oppnå med aktivitetene i årshjulet, og passer aktivitetene med ambisjonene?

I dette webinaret ser vi nærmere på ulike ambisjonsnivå, aktiviteter og hvem som gjør hva, når. Underveis får du også se hvordan Dossier støtter flere av aktivitetene gjennom året.cc

Se opptak av tidligere webinarer

Gikk du glipp av et webinar eller vil se opptak i reprise? Her kan du se opptak av
tidligere Lunsj & Læring fra Dossier. Alle sesjoner varer i ca. 30 minutter.

Personlig kompetanse

Kompetansesjangere som teoretisk kunnskap og yrkesspesifikke ferdigheter som er konkrete og «enkle» i definisjonen, kan enkelt defineres inn i organisasjonens strategi rundt Kompetanseutvikling. Men, i dette landskapet er det lett å glemme viktigheten av den personlige kompetansen. Men hva er personlig kompetanse, hvilken plass har den i vår samlede profesjonalitet, og hvordan utvikler vi den?

Hvordan sikre kritisk kompetanse i vaktplanleggingen?

For både ledelse og ansatte er det viktig å ha forutsigbarhet og oversikt over den kompetansen man trenger til enhver tid. Med Dossier Roller kobler du de ansattes kompetanse med vaktplanleggingen. På dette webinaret vil du lære mer om hvordan du kan utforme kompetanseroller basert på arbeidsoppgaver, kompetanse og tilgjengelig personell

Innholdsproduksjon; Verktøy og muligheter

Hvorfor er det nyttig å lage storyboard og utforme gode læringsstier når du skal produsere læringsinnhold? I denne økten skal vi se på hvilke elementer det kan være nyttig å ha fokus på i innholdsproduksjon for å legge til rette for læring. Vi ser på eksempler fra ulike kurs som har elementer som skaper nysgjerrighet, variasjon og interaktivitet

Dialog i verktøyet

Dossier Dialog er vår helt nye plattform for samtalestøtte, og tilrettelegger for ulike typer samtaler, for ulike deler av organisasjonen. På Lunsj & Læring denne dagen skal vi se nærmere på hvordan Dossier Dialog fungerer, og hvilke muligheter dette gir organisasjonen i strukturering og oppfølging av ulike samtaleprosesser.

Det er i dialogen det skjer

Medarbeidersamtaler har lenge hatt et ufortjent rykte på seg for å være en hygienefaktor uten stor effekt. Men er denne oppfatningen egentlig på grunn av samtalen i seg selv, eller på grunn av feil fokus i samtalen?

Bli med på denne L&L for en faglig reise i motivasjon, prestasjon og kompetanseledelse.

Onboarding

En nyansatt krever opplæring og oppfølging for å bli en ressurs raskest mulig. Det er et bredt spekter av læringstiltak og praktiske gjøremål som må på plass gjennom denne prosessen. I dette webinaret får du høre mer om hvordan strategisk bruk av digitale læringsverktøy sikrer den nyansatte og arbeidsgiver en trygg onboarding. Les mer og meld deg på under.

CYBR x Dossier

Vi har en sikkerhetslov som krever "tilstrekkelig risiko og sikkerhetsforståelse" hos bedrifter. Viktigheten av IT-sikkerhetsopplæring er blitt større med tiden. CYBR er en innovativ norsk leverandør av opplæring innen informasjons-sikkerhet og personvern for ledere og medarbeidere. Lær om hvordan CYBR og Dossier kan sikre praktisk kompetanse i hele virksomheten med CYBR.

Hva er kompetanseutvikling?

Spørsmålet rommer mange svar og er ofte organisasjons- og situasjonsavhengig. Kort fortalt er kompetanseutvikling knyttet til den enkelte person; oppgaver og læringsbehov som skal understøtte organisasjonens felles liv og målsetninger. For å være strategisk må utviklingen være basert på definerte mål og planer, og utgjøre en integrert og kontinuerlig prosess. Her ser vi nærmere på hvordan kompetanseutvikling kan drives på en strategisk og helhetlig måte. 

Myter om læring

For å utvikle medarbeidere og organisasjoner, er det viktig å ha god og grunnleggende forståelse om hvordan vi lærer. Dessverre er mange kjente modeller og teorier om læring gale, upresise eller verdiløse. Her ser vi nærmere på noen eksempler på myter, overtro og misforståelser om læring. Hvor viktig er det å tilpasse kurs til læringsstiler? Husker vi virkelig bare 10% av det vi hører og 90% av det vi gjør? Og hva med 70-20-10?

Fravær

Ferier, permisjoner, sykefravær, sabbatsår –  det er mange årsaker til at vi i blant er borte fra jobb i perioder. Vi vet at kompetanse er ferskvare - hvordan kan man sikre at kompetanse oppfriskes før medarbeidere returnerer til kritiske arbeidsoppgaver? I denne sesjonen går vi gjennom Dossiers fraværsmodul. Vi ser på hvordan fravær legges inn og vises i løsningen, og hva som må til for å kreve nye gjennomføringer av krav.

 

Endringsledelse

Når du skal begynne å bruke et nytt system er det ikke nok at den tekniske integrasjonen fungerer og at det er klart til bruk. Du har ikke lykkes før alle har begynt å bruke systemet og dere oppnår de ønskede resultatene. Det finnes flere metoder og teorier om dette. Vi ser nærmere på metoden som er utviklet av Prosci. Det er en strukturert tilnærming som brukes av organisasjoner verden over for å lykkes med innføringen.

 

Gevinstrealisering i kompetanse og læring

Når virksomheter snakker om kritiske suksessfaktorer, er kompetanse det som kanskje blir nevnt oftest. I løpet av denne halvtimen byr vi på noen tanker rundt hvordan legge til rette for å identifisere og måle gevinster i kompetansearbeidet. I denne L&L blir det presentasjon av enkel og robust metodikk samt noen praktiske eksempler.

 

Få med deg nyheter og kommende webinarer fra Dossier

Meld deg på vårt nyhetsbrev via skjema