Dossier-OneStep-Lockup__DossierCompetency-1
Dossier, Digital competency platform

 

Reskill / Upskill

Webinar 

Reskill/Upskill - løsningen på kompetansehullet i bedriften?

 

Den raske utviklingen i samfunnet stiller høye krav til at både enkeltpersoner og bedrifter finner nye måter å utvikle kompetanse på.

Å basere seg utelukkende på utdanningssystemet blir fort sårbart; organisasjoner trenger en strategi for å møte nåværende og fremtidige utfordringer på arbeidsmarkedet som i større grad lener seg på å lære opp og videreutvikle ansatte på en rask og effektiv måte. Reskilling og upskilling; omskolering eller videreutdanning, kan være løsningen på kompetansehullet i bedriften.

 

woman_office_

Lunsj & Læring med Dossier

 

Foredragsholder: Anna Helene Skau

 

 

Lunsj & læring webinar