Dossier-OneStep-Lockup__DossierCompetency-1
Dossier, Digital competency platform


Fravær

Hvordan sikre kompetansenivå hos ansatte som returnerer fra sykefravær?

Er opplæring svaret?

Ferier, permisjoner, sykefravær, sabbatsår - det er mange årsaker til at vi iblant er borte fra jobb i lengre perioder. Vi vet at kompetanse er ferskvare - hvordan kan man da sikre at kompetanse friskes opp før medarbeidere returnerer til kritiske arbeidsoppgaver? I denne sesjonen tar vi en gjennomgang av Dossiers fraværsmodul.

Vi skal blant annet se hvordan man legger inn fravær, hva som må til for å kreve nye gjennomføringer av krav samt hvordan fravær vises i løsningen. Som en bonus skal vi også ta en kikk på den tilhørende fraværsrapporten.

Temaer:

  • Hvorfor kompetanse er ferskvare
  • Hvordan Dossier fraværsmodul bidrar til fersk kompetanse blandt medarbeidere
Dossier Lunsj & Læring

Se webinaret

Lunsj & Læring med Dossier

Foredragsholder: Mats Ones