Dossier-OneStep-Lockup__DossierCompetency-1
Dossier, Digital competency platform


Hvordan skape godt innhold?

Webinar

Innholdsproduksjon; Verktøy og muligheter

Hvorfor er det nyttig å lage storyboard og utforme gode læringsstier når du skal produsere læringsinnhold?

I denne økten skal vi se på hvilke elementer det kan være nyttig å ha fokus på i innholdsproduksjon for å legge til rette for læring. Vi ser på eksempler fra ulike kurs som har elementer som skaper nysgjerrighet, variasjon og interaktivitet.

Vi skal også se på hvordan få til et helhetlig design i
e-læringen på en enkel måte, legge til rette for universell utforming, og påse at man overholder opphavsretten. I dette webinaret vil det bli vist enkle, nyttige verktøy til bruk i innholdsproduksjon av nettkurs.

Meld deg på via skjema under.

Innholdsutvikling

Se webinaret!

Lunsj & Læring med Dossier

Foredragsholder: Kristine Hovden,
Telemark Kompetanse