Dossier-OneStep-Lockup__DossierCompetency-1
Dossier, Digital competency platform

 

Når kan testing bidra til å evaluere kompetanse?

Webinar 

Når og hvordan kan testing bidra til å evaluere kompetanse?

Mange av våre kunder har gjort en god innsats i å definere kompetansekrav til ulike stillinger og roller, og har kommet langt på vei i det å dokumentere gjennomført opplæring. Men hvordan kan man sikre at medarbeidere faktisk besitter den kompetansen som er ønskelig for å kunne innfri kompetansekravet?
 

En vanlig strategi for å sikre dette er å benytte ulike metoder for å evaluere kompetansen. Innen dette feltet er f.eks. testing, refleksjonsgrupper, simulasjoner og presentasjoner vanlige metoder.
I dette webinaret ser vi nærmere på hvordan testing kan bidra til å sikre kompetansenivået til ansatte, og hvordan Dossier understøtter disse metodene. Vi tar en gjennomgang av hvordan testing og supervisjon kan innlemmes i kompetansekrav som en effektiv metode for evaluering.

 

businesswoman

Lunsj & Læring med Dossier

Se opptak av webinaret

 

 

 

 

Se opptak av Lunsj & læring webinar