Dossier-OneStep-Lockup__DossierCompetency-1
Dossier, Digital competency platform


Hvordan sikre kritisk kompetanse i vaktplanleggingen

Webinar

Hvordan sikre kritisk kompetanse i vaktplanleggingen?

For både ledelse og ansatte er det viktig å ha forutsigbarhet og oversikt over den kompetansen man trenger til enhver tid. Med Dossier Roller kobler du de ansattes kompetanse med vaktplanleggingen. 

Noen fordeler med Dossier Roller;

  • Kobler kompetansedata med vaktplanlegging
  • Økt bemanningsfleksibilitet. Bedre kompetanseoversikt ved oppsett av vaktlister
  • Kostnadseffektivt: Mindre administrasjonskostnader og mindre bruk av vikarer og overtid.
  • Gir medarbeidere mulighet for utvidede ansvarsområder og faglig utvikling

På dette webinaret vil du lære mer om hvordan du kan utforme kompetanseroller basert på arbeidsoppgaver, kompetanse og tilgjengelig personell. 
godkjent str hs

Se webinaret!

Lunsj & Læring med Dossier

Foredragsholder: Aleksandra Hrpka