Dossier-OneStep-Lockup__DossierCompetency-1
Dossier, Digital competency platform

 

Personlig kunnskapsforvaltning
(Personal Knowledge Managament) 

Webinar

Personlig kunnskapsforvaltning

I en verden der informasjon flyter raskere enn noensinne, er evnen til å håndtere kunnskap avgjørende. Personlig kunnskapsforvaltning handler om å utvikle ferdigheter og strategier for å samle, organisere, analysere og bruke informasjon for å oppnå personlige og profesjonelle mål.

Bli med på dette webinaret for å lære hvordan du kan ta kontroll over informasjonsstrømmen, maksimere læring og beholde viktig innsikt. Ikke gå glipp av denne muligheten til å oppgradere din evne til å tenke, lære og skape i en verden som stadig endrer seg.

 

iStock-1264542668

Lunsj & Læring med Dossier

Gjennomført:  22. mai 2024

Foredragsholder: Ole Knut Mørland

 

 

 

 

 

 

 

Se opptak av webinar