Dossier-OneStep-Lockup__DossierCompetency-1
Dossier, Digital competency platform


Lunsj & Læring

Hvordan strukturere god onboarding? 

Hvordan strukturere god onboarding?

En nyansatt krever opplæring og oppfølging for å bli en ressurs raskest mulig. Det er et bredt spekter av læringstiltak og praktiske gjøremål som må på plass gjennom denne prosessen. Hva bør læres når? Hvilke læringstiltak tjener hvilke formål? Hvordan kan et onboardingsløp se ut i kompetanseplaner? Og hva er egentlig preboarding?

I dette webinaret skal Marit Hjeljord og Mats Ones besvare disse spørsmålene, og fortelle om hvordan strategisk bruk av digitale læringsverktøy sikrer den nyansatte og arbeidsgiver en trygg onboarding.

Dossier Lunsj & Læring

Se webinaret

Dossier Lunsj & Læring

Foredragsholdere: Marit Hjeljord og Mats Ones