Dossier-OneStep-Lockup__DossierCompetency-1
Dossier, Digital competency platform

 

Hva kjennetegner en god kompetanseplan – og hvordan lager du den? 

Webinar

Hva kjennetegner en god kompetanseplan - og hvordan lage den?

En ting er å klare å opprette en kompetanseplan i Dossier, noe annet er å lage en god plan.

Bli med oss for å få innsikt i hvordan du kan skape en robust kompetanseplan som fremmer både organisasjonens og medarbeidernes vekst.
Hvordan kommer du frem til hva som er gode krav og formulerer dem på en god måte? Hvilke læringsformer passer til ulike krav og mål? Hva kjennetegner et godt læringstiltak? Hvem bør godkjenne og signere ulike kompetansekrav?

Dette er bare noe av det vi ser på i dette webinaret som gir deg en god oversikt over arbeidet med kompetanseplaner.

 

iStock-993495124

Lunsj & Læring med Dossier

Gjennomført:  24. april 2024

Foredragsholder: Ole Knut Mørland

 

 

 

 

 

 

 

Se opptak av webinar