Dossier-OneStep-Lockup__DossierCompetency-1
Dossier, Digital competency platform

 

Kompetanse i fokus

Styrk kommunens helse- og omsorgstjenester

Webinar

Kompetanse i fokus:
Styrk kommunens helse- og omsorgstjenester med Dossier

Dossiers skyløsning moderniserer kompetansestyring i spesialist og primærhelsetjenesten i hele landet. I dette Lunsj & læring-webinar vil vi fokusere på hvordan din kommune kan effektivisere, forbedre kompetansestyring og øke tjenestekvaliteten innen helse- og omsorgstjenestene.

Det blir visning av løsninger, brukseksempler og informasjon om hvordan man kan komme i gang. Webinaret vil være nyttig for personell som er opptatt av kompetanse innen kommunesektoren f.eks HR-ledere, kommunesjefer, opplærings- og fagansvarlige og ledere innen helse og omsorg i kommuner.

Why-its-hard-to-standardize-competencies-Blog-image

Lunsj & Læring med Dossier

Gjennomført: 21. februar 2024

Foredragsholder: Per Åge Barbakken

 

 

 

 

 

 

 

 

Se opptak av webinar