<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=893135034706455&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Dossier-OneStep-Lockup__DossierCompetency-1
Dossier, Digital competency platform


Økt kvalitet i dialogen

 

Dialog, del 2

På Lunsj & Læring den 8. desember snakket vi om at «Det er i dialogen det skjer», og satte fokus på viktigheten av at ledere må kjenne sine medarbeidere for å kunne skape gode resultater sammen. Gode resultater krever også at organisasjonen som helhet, og leder som individ legger til rette for gode prosesser knyttet til prestasjonsledelse, gjennom tydelig formålsstyring. Det er gjennom dialogen dette i høyeste grad skjer.

Dossier Dialog er vår helt nye plattform for samtalestøtte, og tilrettelegger for ulike typer samtaler, for ulike deler av organisasjonen.

På Lunsj & Læring denne dagen skal vi se nærmere på hvordan Dossier Dialog fungerer, og hvilke muligheter dette gir organisasjonen i strukturering og oppfølging av ulike samtaleprosesser.

Dialog i verktøyet

Se webinaret!

Lunsj & Læring med Dossier

Foredragsholder: Simen T. Halvorsen og
Florentina Idrizi