Dossier-OneStep-Lockup__DossierCompetency-1
Dossier, Digital competency platform


Det er i dialogen
det skjer

Hva kan vi gjøre for å øke effekten av medarbeidersamtalen?

Samtale med mening

Medarbeidersamtaler har lenge hatt et ufortjent rykte på seg for å være en hygienefaktor uten stor effekt. Men er denne oppfatningen egentlig på grunn av samtalen i seg selv, eller på grunn av feil fokus i samtalen?

Hvor godt vet du eller dine ledere hva som er viktig for dine medarbeideres motivasjon? DET vi vet er at motivasjon er subjektivt og individuelt, den påvirkes av situasjonen og den påvirker produktiviteten stort!

Empiri og forskning viser også at det å bli sett og hørt, samt ha en god relasjon med nærmeste leder er store bidragsytere til motivasjon – noe som skulle tilsi at de fleste ledere burde kjempe nebb og klør for å sikre den gode dialogen med sine medarbeidere. Men hvorfor er det ikke slik?

Bli med på denne L&L for en faglig reise i motivasjon, prestasjon og kompetanseledelse.

iStock-944060494

Se webinaret!

Lunsj & Læring med Dossier

Foredragsholder: Anna H. Skau