Dossier-OneStep-Lockup__DossierCompetency-1
Dossier, Digital competency platform

 

Rett kompetanse til rett tid

Webinar 

Rett kompetanse til rett tid


Mangel på ressurser og rekruttering av kompetent personell kan være en stor utfordring for mange organisasjoner. Derfor har vi videreutviklet Dossier Roller for å gjøre det enda enklere å sikre rett kompetanse til rett tid.

På dette webinaret vil vi presentere Gap-analyse og Karrierestiger;
Gap-analyse hjelper ledelsen med å få oversikt over kompetansebehovet i organisasjonen, og kan brukes til strategiske beslutninger ved kompetanseutvikling og rekruttering.

Karrierestiger er et verktøy som blant annet kan brukes til å fremheve karrieremuligheter internt og kan hjelpe til med å tette eksisterende og fremtidige gap i kompetansen innenfor organisasjonen.

 

grouplearning

Lunsj & Læring med Dossier

Foredragsholder: Aleksandra Hrpka og Simen Halvorsen

 

 

Se opptak av webinar