Dossier-OneStep-Lockup__DossierCompetency-1
Dossier, Digital competency platform


Hva er kompetanseutvikling?

Viktigheten av strategiske mål og planer

Hva er kompetanseutvikling?

Hva er egentlig kompetanseutvikling? Spørsmålet rommer mange svar og er ofte organisasjons- og situasjonsavhengig. Kort fortalt er kompetanseutvikling knyttet til den enkelte person; oppgaver og læringsbehov som skal understøtte organisasjonens felles liv og målsetninger.

For å være strategisk må kompetanseutviklingen være basert på definerte mål og planer og utgjøre en  integrert og kontinuerlig prosess. I denne sesjonen ser vi nærmere på hvordan man kan drive med kompetanseutvikling på en strategisk og helhetlig måte.

rapportering_og_analyse_dossier

Se webinaret

Lunsj & Læring med Dossier

Foredragsholder: Anna Skau