Dossier-OneStep-Lockup__DossierCompetency-1
Dossier, Digital competency platform


Gevinstrealisering

Hva er gevinstrealisering og hvorfor skal du bruke tid på dette i kompetansearbeidet?

Endringer som gir gevinst

Gevinstrealisering handler om hente ut forventede gevinster fra et prosjekt eller en omstillingsprosess. Dossier brenner for at våre kunder skal høste effekter og gevinster ved å ta i bruk vårt system. Hva går gevinstrealisering ut på? Hvilke tanker har vi knyttet til det å identifisere, og måle gevinster i kompetansearbeidet? Hvilke gevinster er mulig å oppnå? Hvordan kalkulere gevinster? Vi forteller om hvordan vi jobber med dette - og gir noen eksempler.

Temaer

  • Kompetansekrav i Dossier
  • Gevinstplanlegging, -oppfølging og -kartlegging
  • Mulige gevinster
  • Eksempler på gevinstkalkulasjon
  • Gevinstrealiseringsplan
gevinstrealisering_dossier1

Se webinaret nå!

Lunsj & Læring med Dossier

Foredragsholder: Per Åge Barbakken