Dossier-OneStep-Lockup__DossierCompetency-1
Dossier, Digital competency platform


Gir Hovedtariffavtalen deg kompetansebry?

 

Webinar

Gir Hovedtariffavtalen deg utfordringer mtp kompetanse?

Hovedtariffavtalen sier: Arbeidsgiver har ansvar for å kartlegge de ansattes kompetanse og analysere kommunens/fylkeskommunens kompetansebehov. Det skal utarbeides en plan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak.

Sett av en halvtime med lunsj & læring med Dossier med praktiske tips om kompetansekartlegging som fungerer - og hva en bør styre unna.

Dossier har 20 års erfaring med å løse kompetanseutfordringer for norske virksomheter. Vårt system håndterer 15 millioner kompetansekrav i stat og kommune. Vi forteller om hva vi mener er beste praksis og litt hva vi har lært over to tiår

 

iStock-1142242344

Lunsj & Læring med Dossier

Webinar

Foredragsholder: Per Åge Barbakken

 

 

Lunsj & læring webinar