Dossier-OneStep-Lockup__DossierCompetency-1
Dossier, Digital competency platform


Personlig kompetanse

Webinar

Viktigheten av den personlige kompetanse

Dossier er en plattform for kompetansestyring, og understøtter både operativ og strategisk kompetanseledelse. Svært ofte ser vi at kundene våre er flinke til å strukturere og dokumentere både teoretisk kunnskap og yrkesspesfikke ferdigheter; kompetansesjangere som er konkret og «enkle» i definisjonen, og som enkelt kan defineres inn i organisasjonens strategi rundt Kompetanseutvikling.

Men, i dette landskapet er det mange som glemmer viktigheten av den personlige kompetansen- en mer udefinerbar, men likevel ekstremt viktig del, av det helhetlige kompetansebildet.

Men hva er egentlig personlig kompetanse, hvilken plass har den i vår samlede profesjonalitet, og hvordan utvikler vi den?

Dette webinaret sikter seg inn på denne noe diffuse kompetansetypen, og har som målsetning å

  • Øke forståelse av fenomenet personlig kompetanse
  • Øke innsikt i betydningen av personlig kompetanse som en viktig del av profesjonaliteten
  • Øke evnen til å relatere slik kompetanse til egen person og yrkesutøvelse
iStock-944060494

Se webinaret!

Lunsj & Læring med Dossier

Foredragsholder: Anna Skau