Dossier-OneStep-Lockup__DossierCompetency-1
Dossier, Digital competency platform


Årshjulet i HR

- Hvem gjør hva og hvor ambisiøse er dere?

Webinar

Årshjulet i HR
- Hvem gjør hva og hvor ambisiøse er dere?

De fleste har et årshjul for HR med ulike områder og aktiviteter. Strategiprosessen, utviklingssamtaler, og medarbeider-undersøkelser er bare noen av områdene det inneholder. Områdene henger sammen og alle i organisasjonen deltar.

  • Hva vil dere oppnå med aktivitetene i årshjulet?
  • Opprettholde dagens situasjon eller forbedre dere?
  • Hvor mye bedre vil dere bli?
  • Passer aktivitetene med ambisjonene?

I dette webinaret ser vi nærmere på ulike ambisjonsnivå, aktiviteter og hvem som gjør hva, når. Underveis får du også se hvordan Dossier støtter flere av aktivitetene gjennom året.

iStock-944060494

Sewebinaret!

Lunsj & Læring med Dossier

Foredragsholder: Ole Knut Mørland