Dossier-OneStep-Lockup__DossierCompetency-1
Dossier, Digital competency platform


Endringsledelse

Hvordan lykkes med å ta i bruk nye løsninger?

Den menneskelige siden av innføring

Når du skal begynne å bruke et nytt system er det ikke nok at den tekniske integrasjonen fungerer og at det er klart til bruk. Du har ikke lykkes før alle har begynt å bruke systemet og dere oppnår de ønskede resultatene. 

Det finnes flere metoder og teorier om dette og her ser vi nærmere på metoden som er utviklet av Prosci. Det er en strukturert tilnærming som brukes av organisasjoner over hele verden for å lykkes med den menneskelige siden av innføringen.

Temaer:

  • Hva er innføring?
  • Hvorfor er innføring viktig?
  • Individuell endring
  • Organisasjonsendring
  • Endrings- og prosjektledelse
Dossier Lunsj & Læring

Se webinaret

Lunsj & Læring med Dossier

Foredragsholdere: Anine Jensen og Ole Knut Mørland