Dossier-OneStep-Lockup__DossierCompetency-1
Dossier, Digital competency platform


Dossier kurs

Bedre utnyttelse og optimal bruk av løsningen

Kommende kurs

Vi vet at kompetanse er ferskvare – og det samme gjelder kompetansen knyttet til effektiv bruk av Dossier Profile. Det utvikles kontinuerlig ny funksjonalitet, og det har kommet mye nytt og spennende i løsningen det siste året arrangerer jevnlig nye kurs som du er velkommen til å delta på.

ASHPEmailAnimation2

Innføring i Dossier ProFile

Nytt kurs kommer høst 2022

Grunnleggende og detaljert opplæring i all standard funksjonalitet som følger Dossier ProFile, med fokus på gjennomgang av medarbeiders og leders grensesnitt. Deltakere skal i etterkant av kurset ha en solid forståelse av muligheter i løsningen, og skal kunne gi veiledning til andre i egen organisasjon.

6C03A0C5-49F4-4480-BD5F-69BC9D95B047

Kurs i kompetanseplaner

Nytt kurs kommer høst 2022

Kurset skal gi en grundig innføring i alle funksjoner knyttet til kompetanse- og opplæringsplaner, samt grenseflaten til LMS (E-læring og kursadministrasjonssystemer). Kursdeltaker skal i etterkant av kurset føle seg trygg på hvordan de kan opprette og vedlikeholde kompetansekrav og kompetanseplaner i løsningen.

kommende webinar

Kurs i Dossier Dialog - samtalestøtte

Nytt kurs kommer høst 2022

Dossier Dialog er vår nye plattform for samtalestøtte, og tilrettelegger for ulike typer samtaler, for ulike deler av organisasjonen. Dette kurset gir en opplæring i hvordan man som skjema-administrator kan sette opp ulike typer skjema, og tildele disse til ulike deler i virksomheten.

PlatformLockup

Kurs i LIS - modulen

Nytt kurs kommer

LIS modulen har nå vært i bruk i Norge siden 2017 og ivaretar oversikt og dokumentasjon av læringsmål, samt gjennomføring av veiledning. Dette kurset gir en innføring i konseptet rundt læringsmålsplaner, lovverk, oppfølging og opprettelse av læringsaktiviteter.

Få med deg nyheter og kommende webinarer fra Dossier

Meld deg på vårt nyhetsbrev via skjema