Dossier-OneStep-Lockup__DossierCompetency-1
Dossier, Digital competency platform


Kurs

Dossier Dialog - samtalestøtte

Digitalt

Nytt kurs kommer høst 2022

Kurs i Dossier Dialog - samtalestøtte

Dossier Dialog er vår nye plattform for samtalestøtte, og tilrettelegger for ulike typer samtaler, for ulike deler av organisasjonen. Dette kurset gir en opplæring i hvordan man som skjema-administrator kan sette opp ulike typer skjema, og tildele disse til ulike deler i virksomheten.

Kurset vil omhandle:

  • Opprettelse og forvaltning av ulike samtaler
  • Funksjonell bruk av Dossier Dialog
  • Rapportering og statusoversikt
  • Forskning og empiri knyttet til medarbeidersamtalen
  • Suksesskriterier for gode gevinster gjennom bruk av strukturerte samtaler

Målgruppe:

Kurset egner seg for de som er ansvarlig for opplæring og kompetansestyring i organisasjonen, typisk med rollen fag/opplæringsansvarlig, kvalitetsansvarlig, systemforvalter og HR-rådgiver. Vi anbefaler at 8-10 personer i organisasjonen besitter denne kompetansen.

Tid: 14.juni kl.12-15 (digitalt)
Kostnad: 2000,- per deltaker.

PlatformLockup

Meld deg på kurs

Nytt kurs kommer høsten 2022

Foredragsholder: Anna H. Skau og Cecilie L. Kristiansen