Dossier-OneStep-Lockup__DossierCompetency-1
Dossier, Digital competency platform


Kurs

Grunnopplæring Dossier ProFile

Digitalt

Nytt kurs kommer høst 2022

Grunnopplæring Dossier ProFile 

Grunnleggende og detaljert opplæring i all standard funksjonalitet som følger Dossier ProFile, med fokus på gjennomgang av medarbeiders og leders grensesnitt. Deltakere skal i etterkant av kurset ha en solid forståelse av muligheter i løsningen, og skal kunne gi veiledning til andre i egen organisasjon.

Kurset vil omhandle:

  • Konsept- og teorigjennomgang
  • Demonstrasjon og opplæring i løsningen
  • Rapporter og analyse

Målgruppe:

Kurset egner seg for ledere, instruktører, superbrukere og andre funksjoner med utvidet tilgang. For nye superbrukere vil dette kurset være steg 1, og superbrukerkurs være steg 2.

Tid: 1.juni kl.09-12 (digitalt)
Kostnad: 2000,- per deltaker.

PlatformLockup

Meld deg på kurs

Nytt kurs kommer høsten 2022

Foredragsholder: Florentina Idrizi og Helene Stabell