Dossier-OneStep-Lockup__DossierCompetency-1
Dossier, Digital competency platform


Kurs

i kompetanseplaner

Digitalt

7.juni kl.12-16

Kurs i kompetanseplaner 

Kurset skal gi en grundig innføring i alle funksjoner knyttet til kompetanse- og opplæringsplaner, samt grenseflaten til LMS (E-læring og kursadministrasjonssystemer). Kursdeltaker skal i etterkant av kurset føle seg trygg på hvordan de kan opprette og vedlikeholde kompetansekrav og kompetanseplaner i løsningen.

Kurset vil omhandle:

  • Teoretisk innføring i kompetanse- og læringssynergier
  • Gjennomgang av konsept og løsning
  • Gjennomgang av relevante integrasjoner (LMS og GAT)
  • Brukertyper knyttet til kompetanseplanmodulen
  • Konfigurasjonsmuligheter krav/planer
  • Praktiske tips ift planoppbygging
  • Overordnet innføring i innholdsutvikling
  • Rapporteringsmuligheter

Målgruppe:

Kurset egner seg for de som er ansvarlig for opplæring og kompetansestyring i organisasjonen, typisk med rollen fag/opplæringsansvarlig, kvalitetsansvarlig, systemforvalter og HR-rådgiver. Vi anbefaler at 8-10 personer i organisasjonen besitter denne kompetansen.

Tid: 7.juni kl.12-16 (digitalt)
Kostnad: 3000,- per deltaker.

PlatformLockup

Meld deg på kurs

7.juni kl.12-16 (digitalt)

Foredragsholder: Cecilie L. Kristiansen og Simen T. Halvorsen