Dossier-OneStep-Lockup__DossierCompetency-1
Dossier, Digital competency platform


Kurs

kurs i LIS modulen

Digitalt

30.august kl.12-15

Kurs i LIS modulen

LIS modulen har nå vært i bruk i Norge siden 2017 og ivaretar oversikt og dokumentasjon av læringsmål, samt gjennomføring av veiledning. Dette kurset gir en innføring i konseptet rundt læringsmålsplaner, lovverk, oppfølging og opprettelse av læringsaktiviteter.

.

Kurset vil omhandle:

  • Overordnet om LIS ordningen i Norge
  • Læringsmålsplaner og nasjonale læringsaktiviteter
  • Opprettelse og vedlikehold av læringsaktiviteter
  • Opprettelse og vedlikehold av læringsarena
  • Oppfølging av progresjon til LIS
  • Veiledningssamtaler
  • Rapporter og oppfølging


Målgruppe:

Kurset egner seg for systemforvaltere av LIS modulen, utdanningsansvarlige overleger, HR rådgivere, og de som har et administrativt ansvar for oppfølging av LIS i egen organisasjon

Tid: 30.aug kl.12-15 (digitalt)
Kostnad: 2000,- per deltaker.

PlatformLockup

Meld deg på kurs

30.aug kl.12-15 (digitalt)

Foredragsholder: Leiv Arild Haugland og Cecilie L. Kristiansen