rolle


Dossier Roller - Forutsigbarhet og oversikt over den kompetanse man trenger til enhver tid


Med Dossier Roller har du full kontroll over hvem som til enhver tid er kvalifisert til å påta seg kritiske oppgaver. Løsningen gir deg en forenklet oversikt for vakt- og beredskapsplanlegging, samt sørger for at du har rett kompetanse til rett tid og sted.

Riktig kompetanse til enhver tid

Kompetente folk på jobb koster, og det er viktig å ha forutsigbarhet og oversikt over den den kompetanse man trenger til enhver tid. Med rollebeskrivelser som baserer seg på arbeidsoppgaver, kompetanse og tilgjengelig personell, optimalisere man bruken av sitt personell.

Ta en prat med oss for å høre mer om hvordan Dossier Roller kan hjelpe din organisasjon!

Ta kontakt

Kostnadseffektivt

Det blir både enklere og sikrere å planlegge bemanning når ledelsen vet at de har oppdatert informasjon om kompetanse til enhver tid. Dossier Roller knytter sammen kompetanse, arbeidsoppgaver og personell inn i roller, og gjør at man kan se sammenhengen med funksjonene som skal dekkes opp.

Man unngår:

 • økt bruk av vikarer
 • økt bruk av overtid
 • økte administrasjonskostnader

Kompetanseutviklingen bør være basert på definerte mål og planer. Les mer om dette på bloggen Hva er kompetanseutvikling.

 

kostnad
Skjermbilde 2021-02-18 kl. 09.12.46

Bygger bro mellom kompetanse og bemanningsplanlegging

Med oversikt over kompetanse og definerte roller, får ledelsen forutsigbarhet samtidig som det skaler utviklingsmuligheter for de ansatte.

Dossier Roller gir oversikt over:

 • Administrasjon av roller
 • Tildeling og godkjenning
 • Oversikt over egne roller
 • Rapportering på rollebruk

Integrasjon mot vaktplanlegging

Kompetansekrav er et et uttrykk for hva en medarbeider skal kunne for å kunne utføre jobben og derfor har vi knyttet dette sammen med vaktplanlegging. Ledere kan bruke mindre tid på å finne ut hvem som kan hva. Rollen kan kobles direkte til vaktplanleggingssystemet, og man har  muligheten for å synliggjøre relevant kompetansedata i GAT eller annet ressursplanleggingssystem. 

Med ett informasjonspunkt rundt kompetanse som enkelt kan sendes videre til vaktplanlegging, blir det enklere å sette opp vaktplaner som sikrer at rett kompetanse og oppgaver er dekket uavhengig av om man kjenner medarbeiderne.

Koblingen med vaktplanleggingen:  

 • Sikrer riktige kvalifikasjoner og forutsetninger til enhver tid
 • Kobler kompetansedata med vaktplanlegging
 • Positivt for HMS i sikkerhetskritiske yrker
 • Styrker pasientsikkerheten
shift

Se en introduksjon til Dossier Roller!

Dossiers nye Rollemodul er broen mellom kompetanse og bemanningsplanlegging, og skaper forutsigbarhet for ledelse og ansatte. Ved å registrere deg her får du tilsendt en 30 minutters gjennomgang og introduksjon av løsningen!