Dossier-OneStep-Lockup__DossierCompetency-1
Dossier, Digital competency platform

 

Kompetansemålplaner

Webinar 

Hvordan følge opp utdanningsløpet til studenter og lærlinger i Kompetanseportalen?


På dette webinaret vil vi se på kompetansemålplaner som er en type utdanningsplaner laget for studenter og lærlinger. Vi ser hvordan disse skiller seg fra tradisjonelle kompetanseplaner og brukes for å følge opp studenter i praksis og lærlinger.Vi går gjennom hva disse planene er, hvordan de kan settes opp og praktisk informasjon knyttet til disse planene.


Det blir også en kort introduksjon til rollen «Kompetanseplanansvarlig» som er en ny rolle for mange av brukerne.

students_

Lunsj & Læring med Dossier

Se opptak av webinar

Foredragsholder: Leiv Arild Haugland

 

 

Lunsj & læring webinar