Dossier-OneStep-Lockup__DossierCompetency-1
Dossier, Digital competency platform

 

Dialog som støtteverktøy for større organisasjoner

Webinar

Dialog som støtteverktøy for større organisasjoner

Det har blitt gjort endringer i Dialog-modulen for å kunne bedre dekke behovene hos våre større kunder, og som en måte å kunne støtte opp under brukere med flere stillinger. I denne sesjonen kommer vi til å gå gjennom disse endringene, og forklare konkret hva de innebærer.

Vi kommer også til å gå gjennom hvordan ansvaret for administrasjon av samtaleskjemaer kan fordeles utover hele organisasjonen, og brukes lokalt.

Sesjonen vil gjenspeile noe av det som ble dekket på Kundeforum i september.

iStock-1401761851

Lunsj & Læring med Dossier

Gjennomført 15. november 2023

Foredragsholder: Aleksandra Hrpka

 

 

 

 

 

 

 

Se opptak av webinar