ny header-2

 

Løsningen bidrar til å styrke arbeidet med tjenestekvalitet og forskriftsmessig drift samt digitalisering av kompetanse, medarbeiderutvikling og compliance.
Kampanjen varer til og med 31. desember 2019

"Det blir et skjult digitalt løft"
Terese Ramsland, Leder IT - systemforvaltning og støttetjenester, Stavanger Kommune

"Gjennom kompetansestyring har Dossier bidratt til trygghet og en positiv opplevelse for alle involverte"
Tone Rokseth, Kvalitetsleder, Bærum Kommune

macmockup

 

Etablering

25 000,-

2 dagers workshop inkl. opplæring og integrasjon

25 000,-

Pris per innbygger

5,-

Årlig fastpris

25 000,-

Master data integrasjon

20 000,-

Innholdspakke+

12 000,- 

 

Ta kontakt

Security / confidence line. You can also link to your privacy policy page, to open in a new window.

Hva du får

Markedets mest komplette kompetanseløsning tilpasset kommunal sektor med ferdig oppsett for  kompetansekrav, fagplaner og medarbeidersamtale. Systemet tilrettelegger for styring og kontroll over kompetanse, ferdigheter og personlig oppfølging.

Hvorfor

Innen utgangen av 2019 vil det komme informasjon om at support på gammel løsning opphører. Vi anbefaler derfor å oppdatere i god tid.
Med ny versjon får du innhold skreddersydd behovet i kommunene - en nøkkelferdig kompetanseløsning som bidrar til tjenestekvalitet og drift i tråd med forskrift. 

Hvordan

Dossier har metodikk som sikrer enkel og effektiv overgang til ny løsning.  Gjennom innsamling av mal og planverk som legges inn i løsning, workshop og opplæring i kundens eget produksjonsmiljø, faglig støtte gjennom utrulling og etterarbeid er løsningen i drift i løpet av 4-8 uker.