Dossier-OneStep-Lockup__DossierCompetency-1
Dossier, Digital competency platform


 

Oppgavedeling: Hvorfor og hvordan?


Gjennomført

6. juni 2023

Digital fagsamling

 

Fremtiden byr på en historisk høy etterspørsel etter helsepersonell. Det fremgår blant annet av Helsepersonellkommisjonens siste rapport, som oppfordrer til handling for å møte nye og store behov.

Tilgangen på ressurser avtar og oppgavemengden øker – og som ledende innen helse må man fortsatt levere kvalitet til alle pasienter.

Oppgavedeling vil fremover ha et stort fokus, som en strukturert måte å sikre bedre ressursutnyttelse på tvers av yrkesgrupper, organisatoriske- og faglige grenser – uten å gå på kompromiss med kvaliteten.

Dossier ønsker derfor å invitere til en faglig samling, hvor vi setter søkelyset på de viktige spørsmålene som oppgavedeling reiser om kompetanseutvikling, ansvar og pasientsikkerhet.

Arrangementet gjennomføres digitalt, og er kostnadsfritt. 

AGENDA
Foredragsholdere
Erik_sæther
Erik Magnus Sæther
Partner, Oslo Economics
Geir Berget
Geir Berget
Utdanningsansvarlig, Lovisenberg Diakonale Sykehus
Grethe Brobakk
Grethe Brobakk
Rådgiver i Seksjon for kunnskapsbygging, Nordlandssykehuset

Fagseminar Oppgavedeling

Gjennomført

6. juni 2023

Vertskap: Even Harket og Cecilie L. Kristiansen 

 

Se opptak av fagsamlingen