Dossier-OneStep-Lockup__DossierCompetency-1
Dossier, Digital competency platform


 

Oppgavedeling: Hvorfor og hvordan?


6. juni 2023

Kl. 0900 - 1100

Digital fagsamling

 

Fremtiden byr på en historisk høy etterspørsel etter helsepersonell. Det fremgår blant annet av Helsepersonellkommisjonens siste rapport, som oppfordrer til handling for å møte nye og store behov.

Tilgangen på ressurser avtar og oppgavemengden øker – og som ledende innen helse må man fortsatt levere kvalitet til alle pasienter.

Oppgavedeling vil fremover ha et stort fokus, som en strukturert måte å sikre bedre ressursutnyttelse på tvers av yrkesgrupper, organisatoriske- og faglige grenser – uten å gå på kompromiss med kvaliteten.

Dossier ønsker derfor å invitere til en faglig samling, hvor vi setter søkelyset på de viktige spørsmålene som oppgavedeling reiser om kompetanseutvikling, ansvar og pasientsikkerhet.

Arrangementet gjennomføres digitalt, og er kostnadsfritt. 

AGENDA
Foredragsholdere
Erik_sæther
Erik Magnus Sæther
Partner, Oslo Economics
Geir Berget
Geir Berget
Utdanningsansvarlig, Lovisenberg Diakonale Sykehus
Grethe Brobakk
Grethe Brobakk
Rådgiver i Seksjon for kunnskapsbygging, Nordlandssykehuset

Meld deg på fagsamling

6. juni 2023

Kl. 0900 - 1100

Vertskap: Even Harket og Cecilie L. Kristiansen 

Arrangementet er kostnadsfritt


 

Påmelding under